Gorąco zapraszamy

Pięć sześć siedem osiem

kalkulator emerytalny, remont

Order Odrodzenia Polski

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Ten artykuł dotyczy orderu. Zobacz też: Polonia Restituta – ujednoznacznienie.
Order Odrodzenia Polski
Polonia Restituta
Awers
Awers insygniów Krzyża Wielkiego
Orderu Odrodzenia Polski
Awers
Awers insygniów Krzyża Komandorskiego
z Gwiazdą OOP
Awers
Awers insygniów Krzyża Komandorskiego OOP
(wzór II RP)
Rewers
Rewers insygniów Krzyża Komandorskiego OOP
(wzór II RP)
Baretka
Baretka Krzyża Wielkiego OOP
Baretka
Baretka Krzyża Kawalerskiego OOP
Ustanowiono 4 lutego 1921
Dewiza POLONIA RESTITUTA
(Polska Odrodzona)
Powyżej Order Virtuti Militari
Poniżej Order Krzyża Wojskowego

Order Odrodzenia Polski, Polonia Restituta (PR) – drugie pod względem starszeństwa polskie państwowe odznaczenie cywilne (po Orderze Orła Białego), nadawane za wybitne osiągnięcia na polu oświaty, nauki, sportu, kultury, sztuki, gospodarki, obronności kraju, działalności społecznej, służby państwowej oraz rozwijania dobrych stosunków z innymi krajami. Ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej ustawą z dnia 4 lutego 1921 jako najwyższe odznaczenie państwowe po Orderze Orła Białego[1]. Na straży honoru Orderu stoi Kapituła Orderu.

Noszony na czerwonej wstędze z białymi pasami po bokach, przez prawe ramię (w I klasie), na szyi (w II i III klasie) lub na lewej stronie piersi (IV i V klasa).

W polskim systemie orderowo-odznaczeniowym Order Odrodzenia Polski występuje po Orderze Orła Białego oraz Orderze Wojennym Virtuti Militari, a przed Orderem Krzyża Wojskowego, Orderem Krzyża Niepodległości i Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

Klasy

Order dzieli się na 5 klas:

1. Krzyż Wielki * Ribbon
2. Krzyż Komandorski z Gwiazdą Ribbon
3. Krzyż Komandorski Ribbon
4. Krzyż Oficerski Ribbon
5. Krzyż Kawalerski Ribbon

(*) do 1960 roku w kraju i do 1990 na uchodźstwie: Wielka Wstęga

W II Rzeczypospolitej

Pierwotnie, w pracach ustawodawczych Komisji Konstytucyjnej Sejmu RP, nazwa orderu „Polonia Restituta” (Polska Odrodzona) została zaproponowana w miejsce nazwy „Bene Merenti” (pol. Dobrze Zasłużonym[2])[3]. Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1921 roku o ustanowieniu orderu „Odrodzenia Polski” order ten dzielił się na cztery klasy. Nowy podział, na pięć klas, wraz z tytułami przysługującymi kawalerom wprowadzony został rok później[4].

Zgodnie z tą ustawą, kawalerom Orderu Odrodzenia Polski przysługiwały tytuły:

 • pierwszej klasy: Kawalera wielkiej wstęgi orderu „Odrodzenia Polski”;
 • drugiej klasy: Kawalera Krzyża Komandorskiego z gwiazdą orderu „Odrodzenia Polski”;
 • trzeciej klasy: Kawalera Krzyża Komandorskiego orderu „Odrodzenia Polski”;
 • czwartej klasy: Kawalera Krzyża Oficerskiego orderu „Odrodzenia Polski”;
 • piątej klasy: Kawalera orderu „Odrodzenia Polski”.

Wymiar krzyża wynosił: w klasie I – 69 mm, w klasach II i III – 58 mm, w klasie IV – 50 mm i w klasie V – 41 mm. Ustawa nie podawała wymiarów krzyża I klasy, podając jedynie, że zamieszczony wzór jest „wielkości naturalnej”. Pozostałe klasy miały być wykonane według tego samego wzoru, ale proporcjonalnie mniejsze, z długością krzyża pomiędzy końcami przeciwległych ramion jak podano wyżej.

Na uchodźstwie

Do 1990 w wersji przedwojennej także nadawane przez Rząd Rzeczypospolitej na uchodźstwie. W oświadczeniu z 11 marca 1969, opublikowanym w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, rząd RP na uchodźstwie stwierdził, że zgodnie z ustawą 4 lutego 1921 Order Odrodzenia Polski nadaje Prezydent RP, zaś powyższe prawo uzurpuje sobie Rada Trzech, przyznając odznaczenie pod nazwą Order Polonia Restituta[5].

W Polsce Ludowej

W 1944 dekretem PKWN z dnia 22 grudnia[6] order ten został włączony do systemu odznaczeń nowego, socjalistycznego państwa (Polski Ludowej). Zachowano jego kształt i barwy, pozbawiając jednak godło korony, a na rewersie krzyża zmieniono rok na „1944”.

Ustawą z 1960[7] order został 2 najwyższym odznaczeniem państwowym (po Orderze Budowniczych Polski Ludowej). Ustawa ta zmieniła nazwę pierwszej klasy na Krzyż Wielki orderu Odrodzenia Polski (wcześniej była to Wielka wstęga orderu Odrodzenia Polski). Pozostałe klasy pozostały niezmienione. Nowy opis odznaki orderu zawierała uchwała Rady Państwa z 29 lutego 1960[8]. Ta sama uchwała ustanawiała nowe starszeństwo dla orderu.

W latach 1982-1992, zgodnie z zapisami ustawy Karta Nauczyciela, nauczycielom nadawany był Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, ale wyłącznie z tytułu trzydziestoletniej szczególnie wyróżniającej pracy pedagogicznej[9]. Z tego tytułu nadano go 63 416 osobom[10]. Podobne przepisy obowiązywały w okresie PRL również dla innych grup zawodowych (górników, hutników, stoczniowców, portowców)[11], określając lata nieprzerwanej i wyróżniającej się pracy oraz klasę orderu lub odznaczenia (przykładowo górnicy otrzymywali już po 20 latach pracy Order Sztandaru Pracy II klasy – wyższy od Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski w systemie orderowo-odznaczeniowym PRL .

Do 1987 przyznano[12]:

 • I klasy – 190 szt.
 • II klasy – 1031 szt.
 • III klasy – 9757 szt.
 • IV klasy – 36 602 szt.
 • V klasy – 567 005 szt.

Łącznie w latach 1944-1992 (do końca obowiązywania ustawy z okresu PRL) przyznano 681 949 Orderów Odrodzenia Polski[13].

W III Rzeczypospolitej

Współczesny wygląd Orderu Odrodzenia Polski ustalony został rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 listopada 1992 r. w sprawie opisu, materiału, wymiarów wzorów rysunkowych oraz sposobu i okoliczności noszenia odznak orderów i odznaczeń[14]: „Odznaką Orderu Odrodzenia Polski jest krzyż równoramienny, złocony, zakończony na rogach ramion kulkami. W środku krzyża, na okrągłej, czerwonej, emaliowanej tarczy, umieszczony jest biało emaliowany orzeł według wzoru określonego w ustawie z dnia 1 sierpnia 1919 r. o godłach i barwach Rzeczypospolitej Polskiej. Kontury, korona, dziób i szpony orła są złocone. Na otoku, pokrytym szafirową emalią, umieszczony jest złocony napis „POLONIA RESTITUTA”. Na odwrotnej stronie ramiona krzyża są złocone, z obramowaniem. W środku krzyża, na okrągłej, czerwono emaliowanej tarczy, w ornamentowanym obramowaniu, umieszczona jest złocona data „1918”. Wymiar krzyża wynosi: w klasie I – 68 mm, w klasach II i III – 60 mm, w klasie IV – 55 mm i w klasie V – 44 mm.

W klasie I Orderu krzyż zawieszony jest na czerwonej, wielkiej wstędze szerokości 100 mm z białymi paskami po bokach, szerokości 5 mm. W klasach II i III krzyże zawieszone są na czerwonej wstędze, szerokości 45 mm z białymi paskami po bokach, szerokości 3 mm. W klasie IV krzyż zawieszony jest na czerwonej wstążce, szerokości 36 mm z białymi paskami, szerokości 2 mm z umieszczoną pośrodku wstążki rozetką, o średnicy 30 mm upiętą z tejże wstążki. W klasie V krzyż zawieszony jest na takiej samej wstążce, bez rozetki.

W klasach I i II odznaką Orderu jest ponadto gwiazda orderowa srebrzona, o średnicy 75 mm z ośmiu pęków promieni. W środku gwiazdy, na okrągłej, biało emaliowanej tarczy, umieszczony jest złocony monogram „RP”, na otoku pokrytym szafirową emalią złocony napis „POLONIA RESTITUTA”.

Współczesną wersję odznaczenia opracował rzeźbiarz i medalier Edward Gorol.

Kapituła Orderu Odrodzenia Polski

Na straży honoru Orderu stoi Kapituła Orderu. Pierwsza Kapituła Orderu Odrodzenia Polski została powołana 2 sierpnia 1921[15] w składzie: Jan Karol Kochanowski (Kanclerz Kapituły), Kajetan Olszewski (Sekretarz Kapituły), Bernard Chrzanowski (Skarbnik Kapituły), Jan Dąbski, Władysław Raczkiewicz, Michał Siedlecki, Włodzimierz Tetmajer i Leon Wyczółkowski (członkowie)[16]. 5 września 1936 prezydent Ignacy Mościcki powołał na trzyletnią kadencję nowy skład Kapituły, której kanclerzem został gen. dyw. Kazimierz Sosnkowski[17].

Obecnie Kapituła OOP składa się z Wielkiego Mistrza Orderu i ośmiu członków Kapituły, powoływanych przez Wielkiego Mistrza na pięć lat. Zgodnie z ustawą o orderach i odznaczeniach, Prezydent RP z urzędu staje się Kawalerem Orderu Odrodzenia Polski klasy I i przewodniczy Kapitule jako Wielki Mistrz Orderu.

Starszeństwo

Starszeństwo, czyli kolejność noszenia orderów i odznaczeń regulowana jest ustawami prawa. Więcej o tym można przeczytać w osobnym artykule polski system orderowo-odznaczeniowy. Order Odrodzenia Polski w każdej z epok zajmował jedno z najwyższych miejsc. Poniżej znajduje się szczegółowy opis każdej z klas orderu i jej miejsca w hierarchii odznaczeń państwowych.

Starszeństwo Okres II RP
(1918-1939)
Okres Polski Ludowej
(1946-1990)
Okres III RP
(po 1990 r.)
I klasa
Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski
powyżej

poniżej
Order Virtuti Militari V-klasy
7 miejsce
Order Odrodzenia Polski II-klasy
Order Budowniczych Polski Ludowej
2 miejsce
Order Virtuti Militari I-klasy
Order Virtuti Militari V-klasy
7 miejsce
Order Odrodzenia Polski II-klasy
II klasa
Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski
powyżej

poniżej
Order Odrodzenia Polski I-klasy
8 miejsce
Order Odrodzenia Polski III-klasy
Order Sztandaru Pracy I-klasy
6 miejsce
Order Virtuti Militari II-klasy
Order Odrodzenia Polski I-klasy
8 miejsce
Order Odrodzenia Polski III-klasy
III klasa
Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski
powyżej

poniżej
Order Odrodzenia Polski II-klasy
9 miejsce
Krzyż Niepodległości
Order Sztandaru Pracy II-klasy
10 miejsce
Order Krzyża Grunwaldu III-klasy
Order Odrodzenia Polski II-klasy
9 miejsce
Order Odrodzenia Polski IV-klasy
IV klasa
Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski
powyżej

poniżej
Krzyż Niepodległości
11 miejsce
Order Odrodzenia Polski V-klasy
Order Virtuti Militari III-klasy
13 miejsce
Order Virtuti Militari IV-klasy
Order Odrodzenia Polski III-klasy
10 miejsce
Order Odrodzenia Polski V-klasy
V klasa
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
powyżej

poniżej
Order Odrodzenia Polski IV-klasy
12 miejsce
Krzyż Walecznych
Order Virtuti Militari IV-klasy
15 miejsce
Order Virtuti Militari V-klasy
Order Odrodzenia Polski IV-klasy
11 miejsce
Order Krzyża Wojskowego I-klasy

Statystyki

III Rzeczpospolita (od 1990)

Zbiorcze zestawienie nadań Orderów Odrodzenia Polski od 1990 z podaniem liczby oraz procentowego udziału nadań poszczególnych klas Orderu w danym okresie:

Prezydent Krzyż Wielki
(I klasa)
Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski
Krzyż Komandorski z Gwiazdą
(II klasa)
Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski
Krzyż Komandorski
(III klasa)
Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski
Krzyż Oficerski
(IV klasa)
Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski
Krzyż Kawalerski
(V klasa)
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
Razem
Lech Wałęsa 21 0,13% 88 0,53% 314 1,90% 1132 6,83% 15021 90,61% 16576
Aleksander Kwaśniewski
(I kadencja)
44 0,54% 207 2,53% 723 8,83% 2169 26,50% 5041 61,60% 8184
Aleksander Kwaśniewski
(II kadencja)
29 0,27% 146 1,34% 739 6,78% 2750 25,23% 7234 66,38% 10898
Lech Kaczyński 64 1,06% 169 2,8% 866 14,34% 1871 30,99% 3068 50,81% 6038
Bronisław Komorowski* 46 0,77% 106 1,78% 459 7,70% 1436 24,11% 3910 65,64% 5957
Andrzej Duda 10 1,26% 27 3,41% 185 23,36% 176 22,22% 394 49,75% 792
Razem 214 0,44%
(+5)**
743 1,53% 3 286 6,78% 9 534 19,68% 34 668 71,56% 48 445
(+5)**

(*) – Obejmuje również nadania dokonane przez Bronisława Komorowskiego, gdy jako marszałek Sejmu pełnił obowiązki prezydenta.
(**) – Krzyże Wielkie Orderu Odrodzenia Polski, które z urzędu dostają prezydenci RP

Andrzej Duda (2015-2020)

Prezydentura Andrzeja Dudy[18]

Rok I klasa
Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski
II klasa
Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski
III klasa
Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski
IV klasa
Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski
V klasa
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
Razem
2015 5 9 11 30 36 91
2016 5 18 174 146 358 701

Bronisław Komorowski (2010-2015)

Prezydentura Bronisława Komorowskiego[19]:

Rok I klasa
Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski
II klasa
Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski
III klasa
Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski
IV klasa
Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski
V klasa
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
Razem
2010 5 8 57 134 405 609
2011 11 43 149 532 1267 2002
2012 3 14 75 273 685 1050
2013 4 7 72 164 537 784
2014 7 10 45 184 570 816
2015 5 6 31 106 389 537
Razem 35 88 429 1393 3853 5798

Marszałek Bronisław Komorowski w czasie, gdy pełnił obowiązki Prezydenta (kwiecień-lipiec 2010)[20]:

IV-VII
2010 r.
I klasa
Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski
II klasa
Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski
III klasa
Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski
IV klasa
Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski
V klasa
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
Razem
Razem 11 18 30 43 57 159

Lech Kaczyński (2005-2010)

Prezydentura Lecha Kaczyńskiego[21]:

Rok I klasa
Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski
II klasa
Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski
III klasa
Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski
IV klasa
Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski
V klasa
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
Razem
2006 17 41 161 309 279 807
2007 13 43 168 443 757 1424
2008 10 30 166 415 780 1401
2009 19 51 279 604 1105 2058
2010 5 4 92[22] 100 147 348
Razem 64[23] 169 866 1871 3068 6038

Aleksander Kwaśniewski – II kadencja (2001-2005)

Prezydentura Aleksandra Kwaśniewskiego – II kadencja[24]:

Rok I klasa
Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski
II klasa
Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski
III klasa
Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski
IV klasa
Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski
V klasa
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
Razem
2001 6 36 175 611 1524 2352
2002 5 36 142 525 1429 2137
2003 6 22 99 428 1205 1760
2004 2 23 137 485 1311 1958
2005 10 29 186 701 1765 2691
Razem 29[25] 146 739 2750 7234 10898

Aleksander Kwaśniewski – I kadencja (1996-2000)

Prezydentura Aleksandra Kwaśniewskiego – I kadencja[26]:

Rok I klasa
Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski
II klasa
Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski
III klasa
Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski
IV klasa
Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski
V klasa
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
Razem
1996 6 15 59 146 378 604
1997 10 44 105 344 898 1401
1998 15 57 154 369 1016 1611
1999 4 47 201 588 1143 1983
2000 9 44 204 722 1606 2585
Razem 44[25] 207 723 2169 5041 8184

Lech Wałęsa (1990-1995)

Prezydentura Lecha Wałęsy[26]:

Rok I klasa
Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski
II klasa
Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski
III klasa
Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski
IV klasa
Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski
V klasa
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
Razem
1990 1 6 83 481 8755 9326
1991 4 7 47 115 3472 3645
1992 3 11 52 203 1605 1874
1993 6 18 32 87 392 535
1994 4 17 37 119 292 469
1995 4 29 63 127 505 728
Razem 22[25] 88 314 1132 15021 16577

Odznaczeni

 Z tym tematem związana jest kategoria: Odznaczeni Orderem Odrodzenia Polski.

Odznaczeni Orderem Odrodzenia Polski I Klasy

Odznaczeni w latach 1921–1939

Układ chronologiczny, układ alfabetyczny zob. Kategoria:Odznaczeni Wielką Wstęgą Orderu Odrodzenia Polski (II Rzeczpospolita).

bez ustalonej daty

Odznaczeni w latach 1939–1990 przez władze RP na uchodźstwie

Układ chronologiczny, układ alfabetyczny zob. Kategoria:Odznaczeni Wielką Wstęgą Orderu Odrodzenia Polski (władze RP na uchodźstwie).

bez ustalonej daty

Odznaczeni w latach 1944–1989 przez władze Polski Ludowej

Układ chronologiczny, układ alfabetyczny zob. Kategoria:Odznaczeni Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski (1944–1989).

Polacy[12]
Obcokrajowcy[12]
Instytucje i miejscowości[113]

Bez ustalonej daty

Odznaczeni po 1990 r. (lista pełna)

Zobacz też

Przypisy

 1. Dz.U. z 1921 r. Nr 24, poz. 137Ustawa z dnia 4 lutego 1921 r. o ustanowieniu orderu „Odrodzenia Polski”.
 2. Warszawa: wręczenie dyplomów Benemerenti ordynariatu polowego. ekai.pl, 5 stycznia 2015. [dostęp 17 lutego 2015].
 3. Ze spraw polskich. Sejm Walny. „Gazeta Lwowska”, s. 5, Nr 28 z 5 lutego 1921. 
 4. Dz.U. z 1922 r. Nr 31, poz. 255 Ustawą z dnia 28 kwietnia 1922 r. w przedmiocie zmian w ustawie z dnia 4 lutego 1921 r. o ustanowieniu orderu "Odrodzenia Polski"
 5. Oświadczenie Rządu R. P. w Londynie z 11 marca 1969 r. w sprawie sprzecznego z prawem nadawania Orderu "Odrodzenia Polski" pod nazwą "Polonia Restituta". „Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej”, s. 3-4, Nr 2 z 20 marca 1969. 
 6. Dz.U. z 1944 r. Nr 17, poz. 91
 7. Dz.U. z 1960 r. Nr 10, poz. 66 Ustawa z dnia 17 lutego 1960 r. o orderach i odznaczeniach.
 8. M.P. z 1960 r. Nr 25, poz. 120
 9. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 1982 r. Nr 3, poz. 19)
 10. Juliusz Ćwieluch: Medalomania. Raport: Medale i ordery. Kto daje, komu i za co. polityka.pl, 20 listopada 2010. [dostęp 4 maja 2012].
 11. Uchwała Rady Państwa z dnia 1 lipca 1960 r. w sprawie nadawania orderów i odznaczeń za nieprzerwaną i wyróżniającą się pracę w górnictwie, hutnictwie i w stoczniach oraz późniejsze przepisy w tym zakresie (M.P. z 1960 r. Nr 55, poz. 261)
 12. a b c Wojciech Stela: Polskie ordery i odznaczenia (Vol. I). Warszawa: 2008, s. 20, 47-49.
 13. Juliusz Ćwieluch: Medalomania. Raport: Medale i ordery. Kto daje, komu i za co. polityka.pl, 20 listopada 2010. [dostęp 4 maja 2012].
 14. Dz.U. z 1992 r. Nr 90, poz. 452.
 15. Order Odrodzenia Polski. Trzechlecie pierwszej kapituły 1921–1924. Warszawa: Prezydium Rady Ministrów, 1926, s. 3.
 16. Order Odrodzenia Polski. Trzechlecie pierwszej kapituły 1921–1924. Warszawa: Prezydium Rady Ministrów, 1926, s. 11.
 17. Nowa Kapituła Orderu „Odrodzenia Polski”. „Gazeta Lwowska”, s. 1, Nr 221 z 26 września 1936. 
 18. Statystyki Odznaczeń. prezydent.pl. [dostęp 2017-01-06].
 19. Kancelaria Prezydenta RP: Statystyki odznaczeń. [dostęp 14/10/2015].
 20. Kancelaria Prezydenta RP: Statystyka odznaczeń nadanych przez Marszałka Sejmu. [dostęp 16/03/2013].
 21. Kancelaria Prezydenta RP: Archiwalne statystyki odznaczeń. [dostęp 06/11/2010].
 22. M.P. z 2010 r. Nr 31, poz. 423 Ta nieproporcjonalnie większa niż w innych okresach liczba nadań Krzyża Komandorskiego wynika z uhonorowania postanowieniem z dnia 25 stycznia 2010 r. aż 72 osób, w tym 57 pośmiertnie, za bohaterską postawę i niezwykłą odwagę wykazaną w ratowaniu życia Żydom podczas II wojny światowej, za wybitne zasługi w obronie godności człowieczeństwa i praw ludzkich.
 23. Kancelaria Prezydenta RP: Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski (2006-2010). [dostęp 06/11/2010].
 24. Robert Broszkowski, Biuro Kadr i Odznaczeń, Kancelaria Prezydenta RP: Statystyka nadań Orderów Odrodzenia Polski w latach 2001–2005. 16.11.2010.
 25. a b c Kancelaria Prezydenta RP: Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski (1991-2005) – wykaz osób odznaczonych. [dostęp 2012-05-11].
 26. a b Robert Broszkowski, Biuro Kadr i Odznaczeń, Kancelaria Prezydenta RP: Statystyka nadań Orderów Odrodzenia Polski w latach 1990–2000. 15.11.2010.
 27. a b c d Art. 5 ustawy z dnia 4 lutego 1921 r. o ustanowieniu orderu "Odrodzenia Polski" (Dz. U. z 1921 r., Nr 24, poz. 137)
 28. a b c d e f g h i j k l m n o p q Order Odrodzenia Polski. Trzechlecie pierwszej kapituły 1921–1924. Warszawa: Prezydium Rady Ministrów, 1926, s. 15.
 29. Polskie ordery i odznaczenia. Warszawa: Wydawnictwo Interpress, 1989, s. 60.
 30. M.P. z 1925 r. Nr 5, poz. 16
 31. A. Mironowicz: Kościół prawosławny na ziemiach polskich w XIX i XX wieku. s. 105.
 32. M.P. z 1924 r. Nr 299, poz. 977
 33. „Polska Zbrojna”, nr 254, 16 września 1925, s. 3.
 34. M.P. z 1925 r. Nr 102, poz. 432
 35. M.P. z 1925 r. Nr 262, poz. 1080
 36. M.P. z 1926 r. Nr 99, poz. 291
 37. M.P. z 1926 r. Nr 259, poz. 725
 38. M.P. z 1927 r. Nr 100, poz. 243
 39. Premier Japonii w latach 1927–29
 40. M.P. z 1927 r. Nr 258, poz. 705
 41. M.P. z 1928 r. Nr 111, poz. 173
 42. M.P. z 1928 r. Nr 260, poz. 628
 43. a b M.P. z 1929 r. Nr 233, poz. 534
 44. M.P. z 1929 r. Nr 274, poz. 630
 45. a b c M.P. z 1930 r. Nr 260, poz. 351
 46. M.P. z 1931 r. Nr 260, poz. 344
 47. a b c M.P. z 1931 r. Nr 260, poz. 345
 48. Odznaczenie gen. Hergault'a. „Słowo Polskie”, s. 5, Nr 159 z 12 czerwca 1931. 
 49. M.P. z 1933 r. Nr 89, poz. 109
 50. Gen. Mac Arthur odznaczony Wielką Wstęgą Odrodzenia Polski. „Goniec Częstochowski”. Nr 210 (13 września 1932). s. 3. 
 51. M.P. z 1933 r. Nr 109, poz. 135
 52. a b c d M.P. z 1933 r. Nr 259, poz. 277
 53. M.P. z 1934 r. Nr 82, poz. 121
 54. M.P. z 1934 r. Nr 225, poz. 290
 55. a b M.P. z 1934 r. Nr 259, poz. 337
 56. a b c d e f g Premier Sławek odznaczony Orderem Orła Białego. „Gazeta Lwowska”, s. 3, Nr 159 z 16 lipca 1935. 
 57. a b c d M.P. z 1935 r. Nr 258, poz. 308
 58. M.P. z 1936 r. Nr 11, poz. 17
 59. M.P. z 1936 r. Nr 121, poz. 219
 60. M.P. z 1936 r. Nr 148, poz. 260
 61. M.P. z 1936 r. Nr 166, poz. 304
 62. a b M.P. z 1936 r. Nr 263, poz. 466
 63. M.P. z 1937 r. Nr 76, poz. 109
 64. M.P. z 1937 r. Nr 150, poz. 250
 65. M.P. z 1937 r. Nr 207, poz. 343
 66. a b M.P. z 1937 r. Nr 260, poz. 410
 67. Odznaczenie min. Delbos. „Gazeta Lwowska”, s. 2, Nr 278 z 7 grudnia 1937. 
 68. M.P. z 1938 r. Nr 58, poz. 64
 69. M.P. z 1938 r. Nr 119, poz. 191
 70. Odznaczenia P. Prezydenta za zasługi na polu organizacji obrony przeciwlotniczej. „Gazeta Lwowska”, s. 1, Nr 185 z 18 sierpnia 1938. 
 71. Wysokie odznaczenie b. posła łotewskiego w Polsce, „Nasze Życie” (Ryga), nr 37 (195) z 11 września 1938, s. 3.
 72. M.P. z 1938 r. Nr 241, poz. 534
 73. a b c d e f M.P. z 1938 r. Nr 258, poz. 592
 74. Dz.U.R.P. z 1956 r. Nr 1. s. 3.
 75. Dz.U.R.P. z 1957 r. Nr 5. s. 41.
 76. Dz.U.R.P. z 1957 r. Nr 6. s. 50.
 77. Dz.U.R.P. z 1957 r. Nr 6. s. 51.
 78. Dz.U.R.P. z 1958 r. Nr 1. s. 4.
 79. Dz.U.R.P. z 1958 r. Nr 7. s. 51.
 80. a b Dz.U.R.P. z 1959 r. Nr 6. s. 43.
 81. Dz.U.R.P. z 1961 r. Nr 3. s. 12.
 82. Dz.U.R.P. z 1962 r. Nr 2. s. 5.
 83. Dz.U.R.P. z 1962 r. Nr 2. s. 6.
 84. Dz.U.R.P. z 1963 r. Nr 1. s. 10.
 85. Dz.U.R.P. z 1965 r. Nr 2. s. 6.
 86. Dz.U.R.P. z 1969 r. Nr 3. s. 7.
 87. Dz.U.R.P. z 1966 r. Nr 2. s. 8.
 88. Dz.U.R.P. z 1966 r. Nr 5. s. 21.
 89. a b Dz.U.R.P. z 1967 r. Nr 3. s. 20.
 90. Dz.U.R.P. z 1967 r. Nr 1. s. 4.
 91. Dz.U.R.P. z 1972 r. Nr 8. s. 4.
 92. Dz.U.R.P. z 1974 r. Nr 4. s. 20.
 93. Dz.U.R.P. z 1975 r. Nr 2. s. 9.
 94. Dz.U.R.P. z 1976 r. Nr 6. s. 23.
 95. Dz.U.R.P. z 1978 r. Nr 5. s. 26.
 96. Dz.U.R.P. z 1979 r. Nr 7. s. 32.
 97. Dz.U.R.P. z 1983 r. Nr 4. s. 32.
 98. a b Dz.U.R.P. z 1987 r. Nr 2. s. 15.
 99. Dz.U.R.P. z 1988 r. Nr 5. s. 51.
 100. a b c d Dz.U.R.P. z 1989 r. Nr 6. s. 96.
 101. a b Dz.U.R.P. z 1990 r. Nr 4. s. 51.
 102. M.P. z 1947 r. Nr 131, poz. 813
 103. M.P. z 1949 r. Nr 62, poz. 828
 104. M.P. z 1949 r. Nr 62, poz. 829
 105. M.P. z 1950 r. Nr 104, poz. 1295
 106. M.P. z 1953 r. Nr 117, poz. 1517
 107. M.P. z 1955 r. Nr 10, poz. 107
 108. Wręczenie odznaczeń w Belwederze. „Nowiny”, s. 2, Nr 170 z 20 lipca 1964. 
 109. M.P. z 1947 r. Nr 25, poz. 171
 110. w uznaniu zasług położonych ze wspólnym wrogiem M.P. z 1947 r. Nr 29, poz. 248
 111. a b c d e M.P. z 1947 r. Nr 143, poz. 860
 112. Zbigniew Puchalski: Dzieje polskich znaków zaszczytnych. Warszawa 2000, s. 242
 113. Henryk Holder: Ordery i odznaczenia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Warszawa: MON, 1963, s. 12.
 114. Uniwersytet Jagielloński odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. „Nowiny”, s. 1, Nr 112 z 13 maja 1964. 

Bibliografia

www.seostrony.eu, pudełka tekturowe, ortodoncja katowice